VIDEA

Bavili jsme se o tématech, jak singl táta zvládá výchovu dcery, jak být ostražitý k dceřiným potřebám. O rozdílu v přístupu k synovi a k dceři. Jak podpořit v dceři její talenty. Pavel s námi sdílel osobní zkušenost i zkušenosti z živých kurzů otec a dcera. Je velkou inspirací pro ostatní muže tím, že sdílí, co a jak mu...

Mostění je volný cyklus dialogů mající za cíl klenout se mezi světem mužů a žen a být jakýmsi nástrojem pro přiblížení a porozumění. Rozhodla jsem se postupně oslovovat inspirativní muže a otevírat témata, která jsou mi blízká. V čase podzimní rovnodennosti otevírám téma rovnováhy mezi mužským a ženským principem v nás, potažmo v našich...