MUŽSTVÍ

Cesta k Mužství. Být Mužem s velkým M.
Jak to udělat? Je to v dnešní době vůbec potřeba? Není to krok zpět?

Jsem přesvědčen, že muže s velkým M potřebujeme jako sůl. Zeptejte se žen. Ovšem ne ty despotické, arogantní a agresivně maskulinní macha, ale ani zženštilé či bezpohlavní muže, kteří nedokážou udělat rozhodnutí a bojí se i vlastního názoru. Jak takové mužství ale vypadá? Kde jsou následováníhodné vzory a charakterní chlapi, od kterých se učit? Dospělost se v dnešní době posouvá na hranici 35 let. Muži nemusí dospět ani převzít odpovědnost za sebe, ženu, děti, rodinu, ... 

Pro muže, kteří na sobě chtějí pracovat, jsem připravil rozvojový program Zralé mužství.
Pro ty, kteří chtějí nebo potřebují být ve společnosti mužů, jsem připravil On-line setkání v Mužském kruhu.
Pro mladé muže 16-21 let je Transition.
Pro ty, kteří si potřebují dokončit proces cesty do dospělosti, je projekt Odyssea s Mužom SK.
Pokud chcete řešit nějaké otázky individuálně, napište mi.
Vydejte se na cestu.

Nevidí důvody a nikdo je to neučí. Otcové a starší muži v tomto směru častokrát selhali. Chybí nám rituály a iniciace. Mohl bych si na této vlně stěžovat dlouho, ale to by nikam nevedlo. Na stránce o Otcovství jsou rituály, které pomůžou mladé muže tvořit a rozvíjet. Každý z nás by pak měl začít nebo dál pokračovat v práci na sobě. Kultivovat své mužství. Nalézt, poznat ho, prozkoumat a rozvíjet. Ideálně se pak podělit s ostatními muži. Pro nás muže je stále těžké si říkat o pomoc.

Každý jsme v jiné životní fázi. Co ale máme společného a co platí pro každého z nás od počátku lidstva do současnosti, je to, že muž dozrává v Muže jen mezi Muži. Překročit vnitřní pochyby a přihlásit se do mužského kurzu, je krok správným směrem. I když si víc rozumím s ženami. I když já to určitě nepotřebuji, to ona by se sebou měla něco dělat a jet na ty ženské kruhy. I když já přece všechno nejlíp vím sám, se vším si sám poradím a mně nikdo nebude říkat, co mám dělat...

I to jsou přesně ty pravé důvody pro vykročení na cestu ke zralému Mužství.

"Jistým bodem počínaje není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout." Franz Kafka