Mostění_mužskoženská polarita_Pavel Kučera_Alena Cardová

18.09.2021

Mostění je volný cyklus dialogů mající za cíl klenout se mezi světem mužů a žen a být jakýmsi nástrojem pro přiblížení a porozumění. Rozhodla jsem se postupně oslovovat inspirativní muže a otevírat témata, která jsou mi blízká. V čase podzimní rovnodennosti otevírám téma rovnováhy mezi mužským a ženským principem v nás, potažmo v našich partnerstvích a ve vztahu k našim dětem. Mým hostem byl Pavel Kučera.