Kurz je riskantním zážitkem a graduje od začátku do konce.
Probíhá v otevřenosti, podpoře a bezpečí.
Zasahuje ruce i nohy, srdce, hlavu i duši.
Je epicky a produkčně náročný, pestrý s bohatou dramaturgií.
Program probíhá v krajině Severních Čech na netypických místech.
Kulisy i aktivity se dynamicky mění.