Odyssea je čas pre mužov, strávený na lodi, no zároveň vo svojom vnútri. Výzvy, rozhovory, dobrodružstvo, inventúra života, pohľad do budúcnosti. Hrdinský Odysseus, po všetkom, čo vybojoval, netúži po ničom inom, ako vrátiť sa domov. Jeho cesta späť nie je jednoduchá, naopak je plná odbočiek, pokušení, ega, strát. Zrelý muž potrebuje čeliť tejto skutočnosti. Návrat k tým, čo ho potrebujú a očakávajú jeho silu a prítomnosť.