MUŽSTVÍ

JAK BÝT MUŽEM

Cesta k Mužství. Být Mužem s velkým M.
Jak to udělat? Je to v dnešní době vůbec potřeba?

Jsem přesvědčen, že ano. Potřebujeme Muže jako sůl. Zeptejte se žen :). Ne ty despotické, arogantní a agresivně maskulinní macha. Ani zženštilé či bezpohlavní muže, kteří nedokážou udělat rozhodnutí a bojí se i vlastního názoru. Jak takové mužství ale vypadá? Kde jsou následování-hodné vzory, kde jsou charakterní chlapi, od koho se učit? Dospělost se v dnešní době posouvá na hranici 35 let. Muži nemusí dospět, převzít odpovědnost. Za sebe, za ženu, za děti, za rodinu, za... 

Nevidí důvody a nikdo je to neučí. Otcové a starší muži v tomto směru častokrát selhali. Chybí nám rituály a iniciace. Mohl bych si na této vlně stěžovat dlouho, ale to by nikam nevedlo. Na stránce o Otcovství jsou rituály, které pomůžou mladé muže tvořit a rozvíjet. Každý z nás by pak měl začít nebo dál pokračovat v práci na sobě. Kultivovat své mužství. Nalézt, poznat ho, prozkoumat a rozvíjet. Ideálně se pak podělit s ostatními muži. Pro nás muže je stále těžké říkat si o pomoc.

Každý jsme v jiné životní fázi. Co ale máme společného a co platí pro každého z nás od počátku lidstva do současnosti, je to, že muž dozrává v Muže jen mezi Muži. Překročit vnitřní pochyby a přihlásit se do mužského kurzu, je krok správným směrem. I když si víc rozumím s ženami. I když já to určitě nepotřebuji, to ona by se sebou měla něco dělat a jet na ty ženské kruhy. I když já přece všechno nejlíp vím sám, se vším si sám poradím a mě nikdo nebude říkat, co mám dělat... 

I to jsou přesně ty pravé důvody pro vykročení na cestu ke zralému Mužství.
Pro muže, kteří na sobě chtějí pracovat, jsem připravil rozvojový program Zralé mužství. 
Pro ty, kteří chtějí nebo potřebují být ve společnosti mužů, jsem připravil On-line setkání v Mužském kruhu.
Pro ty, kteří chtějí zažít ojedinělý zážitkový kurz, je Quo Vadis (25+).  
Pro mladé muže 16-21 let je Transition.
Pokud chcete řešit nějaké otázky individuálně, napište mi.
Vydejte se na cestu. 

"Jistým bodem počínaje není již návratu. Toho bodu je třeba dosáhnout."     Franz Kafka